(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Komercializácia, otázky:
– kedy
– kde
– komu
– ako

Etapy procesu adaptácie spotrebiteľa:
– uvedomovanie si
– záujem
– hodnotenie
– vyskúšanie
– adaptácia

Faktory ovplyvňujúce proces adaptácie:

 • ochota vyskúšať nové výrobky
 • veľká úloha osobného vplyvu v adaptačnom procese
 • vplyv charakteristických vlastností výrobku na mieru adaptácie- hlavne tieto faktory:
 • relatívna výhoda inovácie stupeň predností vzhľadom k existujúcim výrobkom,
 • inovačná kompatibilita -stupeň jej zhody s hodnotami a skúsenosťami jednotlivcov v spoločnosti,
 • inovačná zložitosť- stupeň relatívnej obtiažnosti jeho pochopenia alebo používania,
 • inovačná deliteľnosť- stupeň, v ktorom môžu byt inovácie v obmedzenej miere vyskúšané,
 • inovačná komunikatívnosť- stupeň v ktorom môžu byt výsledky používania pozorovateľné alebo opísateľné pre ostatných,
 • premenlivé postoje firmy k adaptácii inovácií – pôsobia tu faktory: spoločnosť, pokrok, verejné výdaje, veľkosť firmy, potreba zmien

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Michal Huraj

  Kľúčové faktory zahŕňajú ochotu vyskúšať nové výrobky, osobný vplyv v adaptačnom procese a charakteristické vlastnosti výrobku, ako je relatívna výhoda, kompatibilita, zložitosť, deliteľnosť a komunikatívnosť.

 2. Rostislav

  Je správne zameriavať sa v marketingu viac na adaptáciu výrobkov než na inovácie?

 3. Tomas Turzik

  Zameriavanie sa na adaptáciu môže byť efektívne v krátkodobom horizonte, ale dlhodobý úspech a udržateľnosť značky vyžaduje inovácie.

 4. Jozef Banik

  Podkopáva snaha o neustálu adaptáciu výrobkov autentickosť a hodnoty značky?

Pridaj komentár