(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Obslužné procesy majú obsluhovať a zabezpečovať hospodárny chod základných procesov.
Podsystémy manažmentu obsluhy tvoria:
1. materiálové hospodárstvo podnik. jednotky – zabezpečuje zásobovanie, skladovanie a dopravu materiálu
2. údržbársko-opravárenská činnosť- 2 oblasti:
a) činnosti, ktorými sa predchádza následkom procesu fyzického opotrebenia = udržiavanie
b) činnosti, ktorými sa následky fyzického opotrebenia odstraňujú = opravy
3. nástrojárske hospodárstvo
– plánovanie potreby náradia, obstarávanie náradia, technická príprava výroby náradia, zhotovovanie náradia a jeho údržba, normovanie a skladovanie náradia, zabezpečenie pracovísk potrebnými druhmi náradia, sledovanie stupňa opotrebovania náradia

4. energetické hospodárstvo
– zabezpečiť energetické potreby podnik. jednotky v požadovanom množstve, znižovať mernú spotrebu energie i N na jednotku energie, zvyšovať finálne výsledky z jedenotky spotreb. energie
5. ostatné obslužné činnosti
– nastavovanie strojov a zariadení
– zabezpečenie biologických potrieb robotníkov
– zdravotnícko-hygien. obsluha a ďalšie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár