( Vrtulniky.sk,  0)

Výcvikové středisko CTEG s.r.o. oznamuje konání kurzu Letecký provozovatel dle Nařízení (ES) č. 965/2012, ve znění pozdějších předpisů.
Kurz je určen pro provozovatele certifikované dle jednotlivých aplikovatelných příloh k EU č. 965/2012 (DEF, ARO, ORO, CAT, SPA, NCC, NCO, SPO). Za cíl si klade naučit posluchače orientaci v dané letecké legislativě (EASA, národní předpisy, AMC/GM), užívané terminologii, postupech a schvalovacích řízeních s úřady (např. ÚCL ČR, MD ČR). Dále se zaměřuje na popis povinností a zodpovědností osob řízení společnosti:

 1. Odpovědný vedoucí = Accountable Manager – dle ORO.GEN.210(a)
 2. Osoba zodpovědná za letový provoz = Flight Operations Manager – dle ORO.AOC.135(a)(1)
 3. Osoba zodpovědná za výcvik posádek = Crew Training Manager – dle ORO.AOC.135(a)(2)
 4. Osoba zodpovědná za pozemní provoz = Ground Operations Manager – dle ORO.AOC.135(a)(3)
 5. Osoba zodpovědná za zachování letové způsobilosti = Continuing Airworthiness Manager – dle ORO.AOC.135(a)(4) a Nařízení EK č. 1321/2014
 6. Vedoucí bezpečnosti = Safety Manager – dle ORO.GEN.200
 7. Vedoucí sledování shody = Compliance Monitoring Manager – dle ORO.GEN.200.

Obsah kurzu

 1. Stručný popis legislativního a regulatorního rámce dané oblasti zodpovědné osoby.
 2. Úvod do problematiky hlavního předpisu leteckého provozovatele – tedy ES č. 965/2012 (jdoucího ze Základního nařízení č. 216/2008) a s ním souvisejících dalších požadavků (Části FCL, M, 145; dále pak IATA GRHM, ICAO DGR, SAFA/SACA/SANA, aj.)
 3. Praktická cvičení a názorné modelové ukázky činností dle druhu oblasti dané zodpovědné osoby. Návody v duchu „kde co najdu“ a „co mám dělat, když…“.
 4. Dle velikosti a složitosti provozovatele – základní seznámení se systémem řízení (Management System), tedy s prvky SMS (Safety) a CMS (Compliance), resp. se systémy provozní bezpečnosti a sledování shody.

Cílová skupina

Z výše uvedeného plyne, že tento kurz je vhodný zejména pro tzv. budoucí provozovatele před podáním žádosti o vydání AOC, kteří dle stanov ÚCL ČR musí absolvovattzv. pre-application meeting, tedy setkání s inspektory/pracovníky ÚCL ČR na půdě úřadu. Nicméně je použitelný i pro již schválené a oprávněné stávající provozovatele v rámci opakovacích výcviků, dodatečných programů zvyšování kvalifikací atd.

Kdy? Kde?

Termín: 21. 6. 2017
Lektor: Ing. Kateřina Petřeková
Cena kurzu: 2 300,-Kč + DPH, zahrnuje kurzovné a občerstvení během kurzu. V ceně není zahrnuto ubytování.
Kód kurzu: 8 -2017
Místo konání: PRAHA 1, Masná 18 – Učebna CTEG s.r.o. v budově VOŠ a SPŠD Dopravní (1. patro)

Kontakty

Organizační záležitosti – volejte mobil 724 959 917
Organizační pokyny a formulář přihlášek:  www.cteg.cz
Přihlášky posílejte na e-mail kurzy@cteg.cz

Autor: Vrtulniky.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.5.2017 a aktualizovaný 3.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Vrtulniky.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.