(, EuroEkonóm.sk ,  0)

VZŤAHY MEDZI JEDNOTLIVÝMI SEKTORMI V BANKOVEJ SÚSTAVE

1. Vzťahy medzi bankovým a klientským sektorom
? prijímanie vkladov
? poskytovanie úverov
? sprostredkovanie platobného styku

2. Vzťahy medzi bankovým a vládnym sektorom
? prijímanie zákonov (NRSR)
? menovanie vrcholových predstaviteľov NBS
? koordinácia hospodárskej politiky (vláda)
? platba daní, ciel,…

3. Vzťahy medzi bankovým sektorom a zahraničím
? členstvo v medzinárodných inštitúciách
? prijímanie a poskytovanie vládnych úverov
? obchodné vzťahy so zahraničnými bankami
? obchodovanie so zahraničnou klientelou

4. Vzťahy vo vnútri bankového sektora
? usmerňovanie a určovanie pravidiel podnikania v bankovníctve a dohľad
? tvorba povinných minimálnych rezerv
? obchodovanie medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centrálna banka – určuje pravidlá, vytvára priestor, dohľad nad komerčnými bankami (5)
Komerčné banky – majú voči centrálnej banke povinnosť minimálnych rezerv (8 % z primárnych vkladov, 3 % zo stavebných vkladov) (6)
(7) – obchodovanie s cennými papiermi
Klienti – domácnosti, firmy, fyzické osoby, právnické osoby, vláda
Vláda – NR SR, prezident, vláda, iné vládne inštitúcie
NR SR prijíma zákony ovplyvňujúce činnosť bankového sektora, postavenie, pôsobnosť, zodpovednosť
Prezident – menuje vrcholových predstaviteľov centrálnej banky, niektoré ďalšie súčasti bankového sektora
Vláda – NBS je nezávislá, ale podporuje hospodársku politiku vlády, pričom využíva činnosť komerčných bánk
Ďalšie – daňový úrad

Zahraničie – reprezentant NBS
Iné vládne sektory môžu poskytnúť nášmu bankovému sektoru poskytnúť úvery, aj zahraničné banky našim.
Zahraniční klienti – prijímanie vkladov, poskytovanie úverov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár