(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Transformácia z jednostupňovej na dvojstupňovú bankovú sústavu po roku 1990
– banková reforma sa začala pripravovať už v r. 1985
– ČSSR bola poslednou krajinou, kde došlo k bankovej reforme
– cieľ bankovej reformy: vytvoriť dvojstupňový bankový systém
– základný princíp zmeny: rozdeliť ŠBČS na tri banky, čo sa podarilo 01.01.1990, kedy ŠBČS ostala v tej istej budove, s tým istými ľuďmi, len už nešlo o ŠBČS, ale o CB, a od ŠBČS sa oddelila Komerční banka Praha a VÚB Bratislava
– už v r. 1990 bol predpoklad zakladania ďalších bánk (asi 10tich), ktoré sa mali správať už podnikateľsky
– následne v r. 1992 vznikajú ďalšie banky na základe zákona o bankách
– 01.01.1993, v súvislosti s rozdelením ČSFR, dochádza k rozdeleniu CB na ČNB a NBS v pomere 2:1 na základe dohody o vyrovnaní záväzkov
– úvery, ktoré sa poskytovali podnikom do r. 1989, sa poskytovali na základe centrálneho plánu; po r. 1989 sa s tým muselo niečo robiť, preto sa prijalo rozhodnutie, že zlé úvery sa prevedú na Komerční banku Praha a VÚB Bratislava; keďže išlo o nedobytné úvery, tak aby sa tieto 2 banky očistili, v r. 1991 sa zriadila Konsolidačná banka, na ktorú boli prevedené zlé úvery (úr. sadzby Konsolidačnej banky boli len 13 % – né, teda asi o 1/2 nižšie ako úr. sadzby ostatných bánk)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár