uznávanie dokladov o vzdelaní

Definícia pojmu uznávanie dokladov o vzdelaní v ekonomickom slovníku. Výraz uznávanie dokladov o vzdelaní sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „uznávanie dokladov o vzdelaní“

Rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.