Užitočnosť

Definícia pojmu Užitočnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Užitočnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „Užitočnosť“

Užitočnosť označuje subjektívny pocit uspokojenia, ktorý jednotlivec dosahuje spotrebou určitého statku. Užitočnosť je vedecká konštrukcia, ktorú ekonómovia používajú na poznávanie toho, ako racionálne spotrebitelia rozdeľujú svoje obmedzené zdroje medzi tovary aslužby, ktoré im prinášajú uspokojenie.