užitočná skladovacia plocha

Definícia pojmu užitočná skladovacia plocha v ekonomickom slovníku. Výraz užitočná skladovacia plocha sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „užitočná skladovacia plocha“

Pôdorysná plocha, ktorú zaberá skladovacie zariadenie vrátane skladovaného materiálu bez manipulačných uličiek.