Územný plán obce

Definícia pojmu Územný plán obce v ekonomickom slovníku. Výraz Územný plán obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Územný plán obce“

stanoví urbanistickú koncepciu a rieši funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súlad obce. Územný plán obce obsahuje textovú a grafickú časť. V textovej časti je uvedené: návrh urbanistickej koncepcie, návrh koncepcie technickej infraštruktúry, limity využitia územia a vymedzenie plôch verejno-prospešných stavieb.

Rieši urbanistickú koncepciu stanovuje a funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súlad obce.