Územný plán

Definícia pojmu Územný plán v ekonomickom slovníku. Výraz Územný plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Územný plán“

je dokument územného plánovania, v ktorom sa stanoví funkčné využitie všetkých plôch na celom území obce a základné priestorové usporiadania zástavieb na týchto plochách.

Dokument územného plánovania, v ktorom sa stanoví funkčné využitie všetkých plôch na celom území obce a základné priestorové usporiadania zástavieb na týchto plochách.