Územné konanie

Definícia pojmu Územné konanie v ekonomickom slovníku. Výraz Územné konanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Územné konanie“

je rozhodovanie správnych orgánov, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o určitom uskutočnení na danom území, resp. o konkrétnom využití pozemku k navrhovanému účelu.

Rozhodovanie správnych orgánov, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o určitom uskutočnení na danom území, resp. o konkrétnom využití pozemku k navrhovanému účelu.