Uzavretý vetraný kontajner

Definícia pojmu Uzavretý vetraný kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz Uzavretý vetraný kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „Uzavretý vetraný kontajner“

Kontajner, ktorý je podobný uzatvorenému kontajneru na všeobecné použitie, ale konštruovaný tak, aby bola umožnená výmena vzduchu medzi vnútorným priestorom kontajnera a vonkajšou atmosférou.