Uzavreté fondy

Definícia pojmu Uzavreté fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Uzavreté fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Uzavreté fondy“

Uzavreté fondy, podobne ako verejné akciové spoločnosti, získavajú investície vydávaním obmedzeného počtu cenných papierov, umiestňovaných prostredníctvom IPO a potom sa s nimi obchoduje na burze. Cena cenných papierov uzavretých fondov sa určuje nie celkovou hodnotou aktív, ale dopytom investorov po cenných papieroch. Nízky dopyt vynucuje uzavretý fond predávať akcie so zľavou v porovnaní s čistou hodnotou aktív NAV a pri vysokom dopyte sa akcie fondu obchodujú s prémiou vo vzťahu k NAV. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Closed-end (ed) funds.