Uzavretá ekonomika

Definícia pojmu Uzavretá ekonomika v ekonomickom slovníku. Výraz Uzavretá ekonomika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia.

Definícia výrazu „Uzavretá ekonomika“

znamená obmedzovanie zahranično-obchodnej činnosti ochranárskymi zásahmi(clá, dovozné prirážky, kvóty a rôzne iné administratívne zásahy).