uzáver obalu

Definícia pojmu uzáver obalu v ekonomickom slovníku. Výraz uzáver obalu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „uzáver obalu“

Všeobecný názov pre uzavieracie prostriedky obalov, súčasti obalov a spoje (zvary, švy, zlepenia a pod.), ktorými sa obal uzaviera.