Úvodné zaťaženie

Definícia pojmu Úvodné zaťaženie v ekonomickom slovníku. Výraz Úvodné zaťaženie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Úvodné zaťaženie“

Úvodné (počiatočné) zaťaženie fondu. Poplatok, ktorý fond vyberá pri predaji cenného papiera investorom. Pri predaji cenného papiera sa pripočítava k čistej hodnote aktív pripadajúcich (NAV) na jednu akciu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Front-end Load.