Úverový účet

Definícia pojmu Úverový účet v ekonomickom slovníku. Výraz Úverový účet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Úverový účet“

Úverový účet je špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru. Existencia tohto účtu je spojená len s poskytnutým úverom. Úverový účet býva zväčša spoplatňovaný a tento poplatok je zhrnutý do ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

je účet, na ktorom finančná inštitúcia eviduje poskytnutý úver.

je špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru. Existencia tohto účtu je spojená len s poskytnutým úverom. Úverový účet býva zväčša spoplatňovaný, poplatok je zhrnutý do ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru.