Úverové skóre

Definícia pojmu Úverové skóre v ekonomickom slovníku. Výraz Úverové skóre sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Úverové skóre“

Štatistická miera bonity žiadateľa o úver, ktorá predstavuje pravdepodobnosť splatenia úveru.