Úverové riziko

Definícia pojmu Úverové riziko v ekonomickom slovníku. Výraz Úverové riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Úverové riziko“

charakterizuje možnosť, že dlžník nebude schopný načas alebo vôbec plniť svoje záväzky vyplývajúce z úverového vzťahu.

Možnosť, že dlžník nebude schopný načas alebo vôbec plniť svoje záväzky vyplývajúce z úverového vzťahu.