Úverové podmienky

Definícia pojmu Úverové podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Úverové podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Úverové podmienky“

zakotvujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou a klientom, ktorému spoločnosť poskytuje úver na základe úverovej zmluvy. Sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy o poskytnutí úveru, uzavretej medzi spoločnosťou Home Credit a fyzickou osobou