úverové investičné životné poistenie

Definícia pojmu úverové investičné životné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz úverové investičné životné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „úverové investičné životné poistenie“

(uižp) – Je životné poistenie spojené s investovaním, pri ktorom riziko a náklady spojené s investovaním znáša Poistník a ktoré zároveň slúži na zabezpečenie splatenia Pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy.