Úverová poradenská služba

Definícia pojmu Úverová poradenská služba v ekonomickom slovníku. Výraz Úverová poradenská služba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Úverová poradenská služba“

Organizácia, poskytujúca poradenstvo v oblasti zvládania dlhov a nakladania s peniazmi a poradenstvo ľuďom s problémami so zadlžením.