Úverová linka

Definícia pojmu Úverová linka v ekonomickom slovníku. Výraz Úverová linka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Úverová linka“

prídavné meno a podstatné meno. Určitý objem úverových zdrojov, ktoré sú dostupné len tým, ktorí ich nepotrebujú. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je CREDIT LINE.