Uvedenie na trh

Definícia pojmu Uvedenie na trh v ekonomickom slovníku. Výraz Uvedenie na trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „Uvedenie na trh“

Je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za uvedenie na trh.