UTV

Definícia pojmu UTV v ekonomickom slovníku. Výraz UTV sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „UTV“

Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity tretieho veku aj na ďalších vysokých školách na Slovensku.