UTI/ILU

Definícia pojmu UTI/ILU v ekonomickom slovníku. Výraz UTI/ILU sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „UTI/ILU“

Intermodálna prepravná jednotka používaná na železniciach ako základná merná jednotka pre účtovné a štatistické spracovanie.