ústav

Definícia pojmu ústav v ekonomickom slovníku. Výraz ústav sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „ústav“

Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako katedra.