Úspory

Definícia pojmu Úspory v ekonomickom slovníku. Výraz Úspory sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Úspory“

Úspory (S; savings) predstavujú nespotrebovanú časť dôchodku. Vzťah medzi úsporami a dôchodkom opisuje funkcia úspor.