usmernená nakládka

Definícia pojmu usmernená nakládka v ekonomickom slovníku. Výraz usmernená nakládka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „usmernená nakládka“

Zabezpečená nakládka vozňových zásielok na stanovený deň pre určitý smer v rôznych železničných staniciach na tvorbu pravidelných alebo mimoriadnych ucelených vlakov alebo skupín vozňov v súlade s plánom vlakotvorby.