Úschova účtovných dokladov

Definícia pojmu Úschova účtovných dokladov v ekonomickom slovníku. Výraz Úschova účtovných dokladov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Úschova účtovných dokladov“

Proces udržiavania riadnych účtovných záznamov finančných záležitostí osoby, vrátane získaných príjmov, uhradených daní, výdavkov na domácnosť, pôžičiek, poistení a právnych dokumentov.