úroveň trendu

Definícia pojmu úroveň trendu v ekonomickom slovníku. Výraz úroveň trendu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „úroveň trendu“

Priemer bežných ukazovateľov bez sezónnych výkyvov v určitom časovom období alebo pre budúce ukazovatele vypočítaný deriváciou z daných ročných súčtov. Poznámka: Kalkulácia sa robí na základe pohyblivých ročných priemerov.