úroveň služieb

Definícia pojmu úroveň služieb v ekonomickom slovníku. Výraz úroveň služieb sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „úroveň služieb“

1. Miera rozsahu, do ktorého môžu byť realizované objednávky odberateľa za podmienok bežne uznávaných na trhu. 2. Parameter v modeli pre vypočítanie bezpečných zásob vyjadrujúci stratégiu pre akceptovateľný risk, že objednávka sa týka i výdaja tovaru.