úroveň

Definícia pojmu úroveň v ekonomickom slovníku. Výraz úroveň sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „úroveň“

1. Určitá úroveň v štruktúre výrobku. 2. Pozícia organizačnej jednotky vo vnútri jednej organizácie 3. Priemerné množstvo tovaru za štandardné časové obdobie, ktoré pretečie po určitej trase, je v sklade alebo vo výrobe. (napr. úroveň výroby)

reprezentuje zavedenú hierarchiu vnútri dimenzií – logickú hierarchiu týchto dát.

Zavedená hierarchia vnútri dimenzií, logická hierarchia dát.