Úroková miera

Definícia pojmu Úroková miera v ekonomickom slovníku. Výraz Úroková miera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Úroková miera“

Úroková miera (interest rate) vyjadruje pomer úrok u a veľkosti kapitálu. Vytvára sa na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje (u nás je to Národná banka Slovenska).