Úroková marža

Definícia pojmu Úroková marža v ekonomickom slovníku. Výraz Úroková marža sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Úroková marža“

je pomer čistého zisku úrokov k primeraným celkovým aktívam.

Pomer čistého zisku úrokov k primeraným celkovým aktívam.