Úrok z omeškania

Definícia pojmu Úrok z omeškania v ekonomickom slovníku. Výraz Úrok z omeškania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Úrok z omeškania“

Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

je suma, ktorú dlžník uhrádza banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Suma, ktorú dlžník uhrádza banke v prípade omeškania splátky úveru.