určenie oprávnenej osoby

Definícia pojmu určenie oprávnenej osoby v ekonomickom slovníku. Výraz určenie oprávnenej osoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „určenie oprávnenej osoby“

Keď sa uzavrie životné alebo úrazové poistenie v prospech tretej osoby, poistník určí, kto má dostať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti: a) odvolateľne: poistník môže kedykoľvek určiť novú oprávnenú osobu, b) neodvolateľne: poistník môže zmeniť oprávnenú osobu len s jej súhlasom