Určenie dynamickej veľkosti dávky

Definícia pojmu Určenie dynamickej veľkosti dávky v ekonomickom slovníku. Výraz Určenie dynamickej veľkosti dávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „Určenie dynamickej veľkosti dávky“

Proces alebo technika používaná v periodickom prepočítavaní veľkostí dávok, aby sme ich tak prispôsobili zmenám v požiadavkách.