Úprava poistného

Definícia pojmu Úprava poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Úprava poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Úprava poistného“

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka.