upozorňujúce limity

Definícia pojmu upozorňujúce limity v ekonomickom slovníku. Výraz upozorňujúce limity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod, Logistika.

Definícia výrazu „upozorňujúce limity“

Vyššie a nižšie limity dané v pláne s dôrazom na určitú plánovanú úroveň na špecifikované obdobie. V prípade, že skutočnosť prevýši stanovené limity, táto odchýlka vyvolá podrobnejší prieskum, ktorého výsledok môže viesť k úprave plánu.

Vyššie a nižšie limity dané v pláne s dôrazom na určitú plánovanú úroveň na špecifikované obdobie.