upovedomenie o zásielke

Definícia pojmu upovedomenie o zásielke v ekonomickom slovníku. Výraz upovedomenie o zásielke sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „upovedomenie o zásielke“

Informácia od dodávateľa k jeho zákazníkovi týkajúca sa dátumu dodávky, metódy a čísla faktúry, atď. tovaru.