upovedomenie o dodávke

Definícia pojmu upovedomenie o dodávke v ekonomickom slovníku. Výraz upovedomenie o dodávke sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „upovedomenie o dodávke“

Dokument obstaraný dodávateľom, alebo jeho agentom prepravcovi, operátorovi multimodálnej dopravy, terminálu, alebo inému orgánu ktorý informuje o exportnej zásielke určenej na prepravu, a zabezpečujúci nevyhnutné potvrdenia a deklarácie.