Upomienka

Definícia pojmu Upomienka v ekonomickom slovníku. Výraz Upomienka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Upomienka“

Písomné upozornenie o nedodržiavaní dohodnutých záväzkov.

je výzva klientovi, aby uhradil splátku, ktorá nebola veriteľovi v termíne doručená. Najčastejšie je zasielaná poštou.