úpadné dopravné zariadenie

Definícia pojmu úpadné dopravné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz úpadné dopravné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „úpadné dopravné zariadenie“

Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál dopravuje smerom nadol od vodorovnej roviny; uhol sklonu je väčší ako pri sklonenom dopravnom zariadení a unášací prostriedok je brzdený v smere pohybu.