unikátny prvok

Definícia pojmu unikátny prvok v ekonomickom slovníku. Výraz unikátny prvok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „unikátny prvok“

Komponent alebo súčiastka, ktorý sa nachádza iba v jednom výrobku z celého rozsahu výrobkov. Poznámka: Komponent alebo súčiastka, ktorý sa nachádza vo všetkých výrobkoch, ale v rôznych množstvách, sa považuje za spoločný pre základné množstvo a za unikátny alebo polounikátny pre dodatočné množstvo.