Umorenie, odkup

Definícia pojmu Umorenie, odkup v ekonomickom slovníku. Výraz Umorenie, odkup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Umorenie, odkup“

Vrátenie investorovi základnej sumy kapitálovej investície do cenných papierov ako sú obligácie, akcie spoločností, alebo fondov. Odkúpenie podielovým fondom svojich cenných papierov by sa malo udiať do doby, ktorá je presne určená zákonom a ubehne od žiadosti podanej investorom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Redemption.