ukladacia strata

Definícia pojmu ukladacia strata v ekonomickom slovníku. Výraz ukladacia strata sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „ukladacia strata“

Ujma, ktorá vznikne tým, že po uložení nákladu ostane v lodi nevyužitý priestor; zníženie ukladacej straty závisí od odborného uloženia nákladu a od možnosti kombinácie rôznych druhov nákladov pri ukladaní (napr. vkladaním menších kusov do väčších).