ukladač

Definícia pojmu ukladač v ekonomickom slovníku. Výraz ukladač sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „ukladač“

1. Zariadenie určené na ukladani materiálu a predmetov na skládkach a v skladoch. 2. Odborník na ukladanie nákladu v komorách alebo na palube lode; náklad umiestňuje, upevňuje, utesňuje, oddeľuje, príp. zabezpečuje tak, aby sa zabránilo nežiaducemu pohybu, zosunutiu a dotyku jedného nákladu s druhým.