Účtovný kontrolný systém

Definícia pojmu Účtovný kontrolný systém v ekonomickom slovníku. Výraz Účtovný kontrolný systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Účtovný kontrolný systém“

Skupina postupov, ktorá je považovaná za časť úplného vnútorného kontrolného systému týkajúceho sa realizovania účtovných cieľov subjektu. Toto zahŕňa zhodu s účtovnými a finančnými zásadami a postupmi, zaistenie zdrojov subjektu a pripravovanie spoľahlivých finančných správ.