Účinnosť

Definícia pojmu Účinnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Účinnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Auditorstvo a controlling, Manažment, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Účinnosť“

(efficiency) – pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej hodnoty);

Je vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a použitými zdrojmi.

Vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a použitými zdrojmi.

(efficiency) – pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej hodnoty).